Waarom "Belgacall"

De meest ondernemers hebben geen grip op telefonie kosten.

Ondernemers  komen regelmatig voor verrassingen te staan wanneer de telefoonrekening gepresenteerd wordt en het gefactureerde bedrag automatisch werd afgeschreven.

De mogelijkheid om te informeren en te klagen is zo moeilijk gemaakt dat veel ondernemers dit dan ook niet doen. Als ze de niet in orde zijnde rekening storneren, worden ze gelijk afgesloten en zijn ondernemers lange tijd onbereikbaar.
Telefonie maatschappijen zoals Telenet, KPN, Proximus e.d. maken dan ook vaak misbruik van het z.g. monopolie.

Ruim 21 procent van de ondernemers heeft moeite te hebben met het managen en overzien van de telefoniekosten.

Bij 65 procent hiervan blijken de kosten meestal veel hoger uit te vallen dan oorspronkelijk werd verwacht. Slechts een klein percentage denkt dat de kosten lager uitvallen.

Dit blijkt uit diverse onderzoeken.

Grote verschillen tussen branches
Er zijn grote verschillen te zien tussen de diverse branches. Met name bedrijven in de logistiek, bouw en horeca ervaren problemen met het beheren van telefoniekosten.

Van de ondernemers in de logistiek geeft 32 procent aan hier moeite mee te hebben, hetzelfde geldt voor ondernemers in de bouw.

Bij horecaondernemers ligt dit percentage zelfs op 35 procent. Bij alle sectoren vallen de kosten vaak hoger uit dan verwacht.

Opvallend is dat bedrijven in de middenlaag met 101-200 werknemers het lastig vinden om de telefoniekosten in de hand te houden. Ruim 42 procent snapt niets van het bedrag dat uiteindelijk onderaan op de rekening komt te staan. Daarbij kan soms de verwijzing naar de gebruikte telefoonnummers, al of niet per ongeluk ingetoetst een reden voor onnodige discussie zijn. Een goed omlijnd maandelijks bedrijfstarief voor telefonie is dan ook wenselijk. Het controleren van “ongeoorloofd” privé gebruik, heeft dan ook geen financiële consequenties meer als het factuur bedrag praktisch toch hetzelfde is.

Oorzaak starttarief
Het fel concurrerende telefonie bedrijf Belgacall constateert dan ook dat dit verschil bij de bekende operators ontstaat door het berekeningen en het gebruikt van een onzichtbare maar hoog “starttarief” voor het wel of niet tot stand brengen van een communicatie. Dus ondanks dat gesprekken vaak niet tot stand komen, gaat de teller bij de gevestigde operators wel door.

Dit bedrog is voor de ondernemers bijna niet controleerbaar op de aan hen verstrekte rekening. Erger is nog dat er ondanks dat men een duur maand abonnement heeft, dit starttarief gerekend wordt voor het NIET tot stand brengen van gesprek, m.a.w. voor het niet verlenen van een overeengekomen dienst. Buiten dat is het berekenen van een “starttarief” een vorm van misbruik omdat de meeste telefoon gesprekken korter dan een minuut duren.

Men betaalt dus beduidend meer voor de eerste minuut dan wordt gecommuniceerd als minuut tarief. Bedrijven zoals Belgacall rekenen GEEN “starttarief” en rekenen af per seconde gebruik. Dat wil zeggen dat als je een minuut tarief hebt, dit bij Belgacall door 60 wordt gedeeld en afgerekend wordt per seconde gebruik.

Dit is eigenlijk ook het grote geheim, waardoor vergelijkbare telefonie facturen van “Belgacall” minstens 70% goedkoper uitvallen. Een ander voordeel van het gebruik van “Belgacall” is de telefonie (lees spraak) kwaliteit.

Door het gebruik van een verhoogde “Quality of Service” die “Belgacall” standaard gebruikt tijdens communicatie, is het bijna niet meer nodig een gesprek af te breken en opnieuw te bellen. Bij de gevestigde providers zou er dan buiten het leveren van slechte kwaliteit ook nog eens een extra “starttarief” te betalen zijn.

Telefoniekosten managen
Deze uitkomsten laten zien dat er voor ondernemers nog veel kansen liggen om de telefoniekosten beter te beheersen door het gebruik van de moderne digitale telefonie. Daarbij komt dat met het gebruik van “Belgacall” VoIP telefonie de ouderwetse telefooncentrales overbodig worden, om dat alles digitaal word geregeld. De huur en het onderhoud deze van centrales kan dan ook achterwege blijven.

Het communicatie aanbod voor ondernemers is bij “Belgacall” de afgelopen jaren flink gegroeid en er zijn genoeg mogelijkheden om veel goedkoper te telefoneren en te communiceren.

Diensten als Telefonie in de Cloud van Belgacall is hier voorbeelden van. Voor een vast bedrag per maand kunnen ondernemers deze diensten zoals telefoniekosten inkopen, waardoor zij hun kosten eenvoudig en voorspelbaar kunnen houden.

Met behulp van rapportages, die men zelf via internet kan opvragen, krijgen ondernemers een goed inzicht in het belgedrag van de medewerkers, zonder dat anderen de facturen controleren op gedane communicatie.

Het hoeft dan ook geen betoog dat “Belgacall “de juiste oplossingen in huis heeft die bijdragen aan het beter beheren van de telefoniekosten.”

 


Contact Belgacall
 • Adres:
  Brusselstraat 51
  2018 Antwerpen
  België
 • Telefoon: +32 (0)3 808 2678
 • Email: info@belgacall.be
 • Adres:
  Rechtzaad 15
  4703 RC Roosendaal
  Nederland
 • Telefoon: +31 (0)85 888 4400
 • Email: info@belgacall.be
© 2014 - 2018. Belgacall is een product van Spike Technology Europe. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Disclaimer | Login (verkoper) | Login (klant)